دبستان دخترانه پروین اعتصامی
سلام!
_

درباره کودکان خوشحال و اعضای گروه

بیایید خوشحال باشیم و لبخند بزنیم

هپی کیدز تشخیص مداوم کودکان و نوجوانان به طور مداوم اطلاعات دانش آموزان را در مورد دانش آموزان جمع آوری می کند تا مهارت هایی را ارائه کند که آنها را در سطح مناسب به چالش بکشد و به آنها کمک کند تا بیشتر رشد کنند. ایجاد یک ذهنیت رشد در دانش آموزان HK موجب می شود که آنها چالش ها را به عنوان فرصت ها ببینند.

72معلمان کارشناس
5450خانواده خوشحال
17سال تجربه
90جوایز دریافتی
اعضا
_

آشنایی با معلمان کارشناس موسسه

ما حرفه ای هستیم و با هم کار می کنیم

_
بهترین مدرسه دخترانه در کرج

فاطمه مهیار

موسس مدرسه، مدیر

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

فرشته زرین کلاه

معاون انضباطی

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

زهرا خاتمی

معلم پایه اول

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

ترانه بهرامی

معلم پایه دوم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

آیسان فرزام

معلم پایه سوم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

لیلا میرقاسمی

معلم پایه پنجم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

مریم رجبی

مدیر برنامه ریزی درسی

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

زهرا غلامی

فناوری

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

زهرا اشفاق

معلم پایه اول

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

نیلوفر نادری

معلم پایه دوم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

نسیم کامرانی

معلم پایه چهارم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

النا فرزام

معلم پایه ششم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

زهرا ساسانی

معاون آموزشی

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

هاجر خوه

مربی پیش دبستان

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

سمیه پیرهادی

معلم پایه اول

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

الهام آبکار

معلم پایه سوم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

رقیه نوروزی

معلم پایه چهارم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

فریبا ناصری

معلم پایه ششم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

آسیه حسین زاده

معاون انضباطی

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

فریبا زرین کلاه

مربی پیش دبستان

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

فائزه ایمنی

معلم پایه دوم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

گلاله مودتی

معلم پایه سوم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

ناهید حیدری

معلم پایه پنجم

بهترین مدرسه دخترانه در کرج

لیلا دواچیان

مربی بهداشت

همکاران
_

لوگوی همکاران موسسه

همکاران و شاخه های دیگر در آمریکا

_