گالری
_

نگاهی اجمالی به فعالیت های دانش آموزان

ما در پروین آرزوها را به اهداف مبدل می سازیم موفقیت تصادفی نیست، مجموعه ای از تفکرات و اقدامات کارآمد است گرد هم آمدیم تا در فضایی شاد، پویا و تخصصی فرزندان عزیزمان را حامیانی باشیم جهت رسیدن به رشد و خودباوری…
توجه به تمامی حیطه های آموزشی و پرورشی و هنری از ویژگی های منحصر بفرد مجموعه مدارس پروین اعتصامی است…
به امید تحقق باورهایمان